Międzynarodowy projekt edukacyjny "Nasze Miasto - Nasze Gniazdo"

W roku szkolnym 2017/2018 Polska Szkoła Sobotnia Edu Owls wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie „Nasze Miasto – Nasze Gniazdo” zorganizowanym przez Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych w Gnieźnie.

Projekt miał na celu popularyzowanie wiedzy na temat miejsca w którym uczniowie uczęszczają do szkoły lub gdzie uczą się języka polskiego, kształtowanie poczucia patriotyzmu oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii. Uczniowie mieli za zadanie ułożyć 15 pytań dotyczących danej miejscowości w języku polskim i angielskim (w przypadku naszej szkoły to Leicester), a następnie organizator, poprzez losowanie, przydzielił nam szkołę partnerską na której pytania musieli odpowiedzieć nasi uczniowie. Naszą partnerską placówką został Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie. Uczniowie Edu Owls ucieszyli się, że będą mogli szukać odpowiedzi na temat dawnej stolicy Polski. Pracowaliśmy na lekcjach w szkole, jak również w domach angażując przy tym rodziców.

Projekt był czasochłonny i trwał kilka miesięcy. Rozpoczęliśmy od wymyślenia pytań dotyczących Leicester, zredagowania ich w dwóch językach, następnie po otrzymaniu pytań z Gniezna, pracowaliśmy nad odpowiedziami zarówno w języku polskim jak i angielskim. Ponadto nasze pytania, jak i odpowiedzi, musiały zostać nagrane. Po kilku miesiącach otrzymaliśmy filmik od uczniów z Gniezna, którzy poradzili sobie bez żadnych problemów ze znalezieniem odpowiedzi na nasze pytania.

Dzięki udziałowi w tym projekcie edukacyjnym dzieci mogły poznać inne miasto, pracować z książkami, przewodnikami, atlasami, Internetem i komputerem, rozwijać język polski jak i angielski (zwłaszcza uczniowie z Polski) oraz poznać nowych kolegów.

W projekcie „Nasze Miasto – Nasze Gniazdo” wzięli udział uczniowie klasy trzeciej oraz uczestnicy zajęć dodatkowych z Historii i Geografii Polski. Opiekę nad projektem sprawowali nauczyciele: Dagmara Brodziak, Ilona Żyżyńska i Aleksandra Szczepaniak.

Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział za zaangażowanie i pomoc przy realizacji tego projektu.

Dagmara Brodziak – Koordynator Projektu „Nasze Miasto – Nasze Gniazdo”