Międzynarodowy projekt edukacyjny "Nasze Miasto - Nasze Gniazdo"

 

 

 

 

Polska Szkoła Sobotnia Edu Owls wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Nasze Miasto – Nasze Gniazdo”.  Projekt organizowany był pod patronatem Prezydenta Miasta Gniezna i Poseł do Parlamentu Europejskiego Panią Krystynę Łybacką. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych w Gnieźnie.

 

Celem projektu było odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości i teraźniejszości miasta i  uświadamianie międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa. Jak i rozbudzanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży więzi ze swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym. Uczniowie mieli możliwość do samodzielnego zdobywania i poszukiwania źródeł informacji oraz korzystania z zasobów internetowych.

 

 

 

 

W projekcie wzięli udział uczniowie klasy III, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowali pytania i nagranie na temat swojego miasta. Każda taka inicjatywa jest nieoceninym źródłem wiedzy o Polsce i jej kulturze, jesteśmy więc dumni, że mogliśmy wziąć w niej udział.