Zajęcia dodatkowe prowadzone w ciągu roku szkolnego 2018/2019


Historia Polski

 

Zajęcia odbywają się w soboty od 14.00 - 15.00

Zajęcia dedykowane są uczniom klasy III, IV, VI i VII

 

Zajęcia z historii Polski prowadzone przez pasjonatkę tego przedmiotu

– mgr historii Dagmarę Brodziak

 

Na zajęciach uczniowie poznają najważniejsze wydarzenia i postacie związane z historią państwa polskiego, począwszy od czasów Mieszka I, poprzez rozbiory Polski aż do czasów współczesnych.  Nie zabraknie również odpowiedzi na pytanie, czym jest historia, co robi historyk i dlaczego chodzimy do muzeum? Uczniowie dowiedzą się również o początkach Polonii w Leicester. Uczestnicy zajęć zobaczą, że historia to nie tylko daty

i nazwiska, ale przede wszystkim to ciekawa podróż w przeszłość, dzięki której jesteśmy w stanie zrozumieć teraźniejszość

i procesy w niej zachodzące.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem atlasów i źródeł historycznych oraz pomocy multimedialnych. Uczniowie będą mogli wykazać się swoją kreatywnością, przygotowując prace plastyczno-techniczne, np. koronę królewską, miecz, czy drzewo genealogiczne swojej rodziny.

Uczniowie biorący udział w zajęciach dodatkowych z historii, ale również i geografii Polski będą uczestnikami międzynarodowego projektu edukacyjnego „Nasze Miasto – Nasze Gniazdo”, który ma na celu pobudzenie polskich uczniów do odkrywania, poszukiwania i pozyskiwania informacji o miejscu, w którym żyją, a następnie podzieleniu się tymi informacjami z uczniami  polskiej szkoły z innego państwa, a nawet kontynentu!

 

Proponowane zajęcia z historii Polski mają na celu:

- rozwój zainteresowań uczestników historią Polski

- rozwój umiejętności z zakresu nauk humanistycznych

- rozwój umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego

- umiejscowienie wydarzeń na osi czasu

- ukształtowanie postawy poszukiwania i odkrywania

- współpracę w grupie

- ćwiczenia umiejętności pracy metodą projektów.

 


Logopedia

Zajęcia odbywają się w soboty od 14.00 - 15.00

Zajęcia dedykowane są dla dzieci w każdym wieku.

Zajęcia z logopedii  prowadzą:

Magdalena Domaszewicz i Justyna Pawlaczyk

 

Dzieci dwujęzyczne bardzo często mają problem z prawidłowym wymawianiem typowo polskich głosek.

Grupowe zajęcia logopedyczne:

- wspomagają prawidłowy rozwoj mowy u dzieci,

- usprawniają pracę aparatu artykulacyjnego.

- uczą jak  kontrolować prawidłowe oddychanie,

- poszerzają słownictwo,

- usprawnianiają motorykę małą,

- uczą  kontroli głosu,

- uczą  słuchania ze zrozumieniem,

- uczą  rytmizacji.


Zajęcia z prac ręcznych

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 14.00 - 15.00

Zajęcia dedykowane są dla uczniów klasy przedszkolnej i zerowej

Prowadzone przez pasjonatkę rękodzieła - nauczycielę Izabelę Omirska 

 

 Zajęcia plastyczne prowadzone będą z wykorzystaniem różnorodnych technik. Dziecko tworząc doznaje wielu wrażeń wywołanych samym tematem, barwami oraz różnorodnością materiału, kształtu i form.

 

Zajęcia te będą :                                         

- rozwijać wyobraźnie pobudzą fantazje.                                        

- zachęcać do własnych poszukiwań.           
- rozwijać samodzielność, sprawność manualną i spostrzegawczości.
- rozładowywać napięcia mięśniowe i emocjonalne

- wyrabiać wrażliwość i dbałość o estetykę .


Zajęcia rytmiczno - muzyczne

Zajęcia odbywają się w soboty od 14.00 - 15.00

Zajęcia dedykowane są dla uczniów klasy O, I i II

Zajęcia prowadzone nauczycielkę uwielbiającą pracę z dziećmi- Elżbietę Ojeda-Rodriguez.  

 

Poprzez zabawę, śpiew i aktywne słuchanie muzyki pragniemy rozbudzić wrażliwość muzyczną dziecka.

Na zajęciach będą wykorzystywane takie metody jak:

-metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Straus ,

-zabawy rytmiczne ,

-nauka piosenek przy akompaniamencie ukulele.

 

Celem naszych zajęć jest :

-zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką ,

-stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych,

-rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej

- rozwój muzykalności dzieci.

 Zajęcia te w idealny sposób rozwijają w dziecku nie tylko muzykalność ale i poczucie własnej wartości


Pisanie bajek

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 14.00 - 15.00

Zajęcia dedykowane są dla uczniów klas od II

Prowadzone przez pasjonatkę literatury - Izabelę Kupiec

 

 

Na tych zajęciach uczniowie puszczając wodze fantazji napiszą bajki rozwijając swoją wyobraźnię . Pod okiem nauczyciela uczniowie rozwiną umiejętności pisania ,czytania i wysławiania się wzbogacając znajomość języka polskiego.  Wykonując ilustracje do bajek, rozwiną również zdolności plastyczne.

Wszystkie bajki napisane przez naszych uczniów zostaną na koniec roku szkolnego wydane przez szkołę będąc chlubą ich autorów.