Polska szkoła języka polskiego dla dzieci

Zajęcia odbywają się:

w soboty w godz. 10.00 - 14.00

 

Przyjmujemy dzieci od 4-go roku życia aż do wieku maturalnego,   

docelowo przygotowując uczniów do zdania egzaminów GCSE i A Level         z języka polskiego w angielskim systemie edukacyjnym.

 

O zakwalifikowaniu dziecka do grupy decyduje przede wszystkim jego poziom umiejętności mówienia, czytania i pisania w języku polskim, a dopiero w drugiej kolejności wiek dziecka.

 

Pracujemy na "Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą", która została opracowana w 2010 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W jej tworzeniu brało udział bardzo wielu nauczycieli uczących w szkołach polonijnych, między innymi Małgorzata Pawlusiewicz - autorka podręczników, z których korzystamy w szkole. Podstawa programowa jest wskazówką dla nauczyciela jaki materiał dziecko powinno opanować. Podręczniki, którymi pracujemy sa całkowicie zgodne z tą podstawą programową. Tekst podstawy programowej znajda Państwo na naszej stronie w zakładce Akty Prawne. 

 

Pracujemy na podręcznikach autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz, które rodzice dziecka mogą zakupić w szkole lub bezpośrednio u dystrybutora na www.czytamimowiepopolsku.com   

 

Uczniowie szkoły mogą bezpłatnie korzystać z naszej biblioteki literatury polskiej.

 

Dodatkowe informacji można otrzymać pod numerem tel. 07738096644 lub 07564924257

 

Wysokość czesnego w roku szkolnym 2018/2019 wynosi £512.00 za rok nauki.

£4.00 za godzinę zajęć tj. £16.00 za sobotę (4 godziny zajęć) 

 

 

Zapisać dziecko do szkoły można poprzez poniższy formularz kontaktowy:

 

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w ciągu roku szkolnego 2018/2019

Historia Polski

Zajęcia odbywają się w soboty od 14.00 - 15.00

Zajęcia dedykowane są uczniom klasy III, IV, VI i VII

Zajęcia z historii Polski prowadzone przez pasjonatkę tego przedmiotu – mgr historii Dagmarę Brodziak

 

Na zajęciach uczniowie poznają najważniejsze wydarzenia i postacie związane z historią państwa polskiego, począwszy od czasów Mieszka I, poprzez rozbiory Polski aż do czasów współczesnych.  Nie zabraknie również odpowiedzi na pytanie, czym jest historia, co robi historyk i dlaczego chodzimy do muzeum? Uczniowie dowiedzą się również o początkach Polonii w Leicester. Uczestnicy zajęć zobaczą, że historia to nie tylko daty i nazwiska, ale przede wszystkim to ciekawa podróż w przeszłość, dzięki której jesteśmy w stanie zrozumieć teraźniejszość i procesy w niej zachodzące.

 

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem atlasów i źródeł historycznych oraz pomocy multimedialnych. Uczniowie będą mogli wykazać się swoją kreatywnością, przygotowując prace plastyczno-techniczne, np. koronę królewską, miecz, czy drzewo genealogiczne swojej rodziny.

 

Uczniowie biorący udział w zajęciach dodatkowych z historii, ale również i geografii Polski będą uczestnikami międzynarodowego projektu edukacyjnego „Nasze Miasto – Nasze Gniazdo”, który ma na celu pobudzenie polskich uczniów do odkrywania, poszukiwania i pozyskiwania informacji o miejscu, w którym żyją, a następnie podzieleniu się tymi informacjami z uczniami  polskiej szkoły z innego państwa, a nawet kontynentu!

 

Proponowane zajęcia z historii Polski mają na celu:

 

- rozwój zainteresowań uczestników historią Polski

 

- rozwój umiejętności z zakresu nauk humanistycznych

 

- rozwój umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego

 

- umiejscowienie wydarzeń na osi czasu

 

- ukształtowanie postawy poszukiwania i odkrywania

 

- współpracę w grupie

 

- ćwiczenia umiejętności pracy metodą projektów.

 

Logopedia

Zajęcia odbywają się w soboty od 14.00 - 15.00

Zajęcia dedykowane są dla dzieci w każdym wieku.

Zajęcia z logopedii  prowadzą:

Magdalena Domaszewicz i Justyna Pawlaczyk

 

Dzieci dwujęzyczne bardzo często mają problem z prawidłowym wymawianiem typowo polskich głosek.

 

Grupowe zajęcia logopedyczne:

- wspomagają prawidłowy rozwoj mowy u dzieci,

- usprawniają pracę aparatu artykulacyjnego.

- uczą jak  kontrolować prawidłowe oddychanie,

- poszerzają słownictwo,

- usprawnianiają motorykę małą,

- uczą  kontroli głosu,

- uczą  słuchania ze zrozumieniem,

- uczą  rytmizacji.

Zajęcia z prac ręcznych

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 14.00 - 15.00

Zajęcia dedykowane są dla uczniów klasy przedszkolnej i zerowej

Prowadzone przez pasjonatkę rękodzieła - nauczycielę Izabelę Omirska 

 

 Zajęcia plastyczne prowadzone będą z wykorzystaniem różnorodnych technik. Dziecko tworząc doznaje wielu wrażeń wywołanych samym tematem, barwami oraz różnorodnością materiału, kształtu i form. Zajęcia te będą :                                         

- rozwijać wyobraźnie pobudzą fantazje.                                       

- zachęcać do własnych poszukiwań.           
- rozwijać samodzielność, sprawność manualną i spostrzegawczości.
- rozładowywać napięcia mięśniowe i emocjonalne

- wyrabiać wrażliwość i dbałość o estetykę .

Zajęcia rytmiczno - muzyczne

Zajęcia odbywają się w soboty od 14.00 - 15.00

Zajęcia dedykowane są dla uczniów klasy O, I i II

Zajęcia prowadzone nauczycielkę uwielbiającą pracę z dziećmi - Elżbietę Ojeda-Rodriguez.  

 

Zajęcia rytmiczno - muzyczne dla przedszkola i zerówki.

Poprzez zabawę, śpiew i aktywne słuchanie muzyki pragniemy rozbudzić wrażliwość muzyczną

dziecka.

Na zajęciach będą wykorzystywane takie metody jak:

-metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Straus ,

-zabawy rytmiczne ,

-nauka piosenek przy akompaniamencie ukulele.

Celem naszych zajęć jest :

-zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką ,

-stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych,

-rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej

- rozwój muzykalności dzieci.

 Zajęcia te w idealny sposób rozwijają w dziecku nie tylko muzykalność ale i poczucie własnej wartości

 

 

 

Pisanie Bajek

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 14.00 - 15.00

Zajęcia dedykowane są dla uczniów klas od II

Prowadzone przez pasjonatkę literatury - Izabelę Kupiec

 

 

Na tych zajęciach uczniowie puszczając wodze fantazji napiszą bajki rozwijając swoją wyobraźnię . Pod okiem nauczyciela uczniowie rozwiną umiejętności pisania ,czytania i wysławiania się wzbogacając znajomość języka polskiego.  Wykonując ilustracje do bajek, rozwiną również zdolności plastyczne.Wszystkie bajki napisane przez naszych uczniów zostaną na koniec roku szkolnego wydane przez szkołę będąc chlubą ich autorów.

 

Biblioteka literatury polskiej

Czynna w soboty od 10.00 - 14.00

 

Z biblioteki bezpłatnie mogą korzystać uczniowie szkoły i ich rodzice.

W zakładce Biblioteka znajdą Państwo zasady korzystania z biblioteki i wykaz dostępnych tytułów.

Wolne soboty w roku szkolnym 2018/2019

 

2018:                                         2019:

27.10.2018                                05.01.2019

                   17.11.2018;                                23.02.2019

                   15.12.2018                                 20.04.2019                               

                   22.12.2018;                               27.04.2019                      

                   29.12.2018;                               01.06.2019                                      

 

 

Zakończenie roku szkolnego - 29.06.2019 

 

Kodeks Ucznia Polskiej Sobotniej Szkoły w Leicester

1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły

2. Będę brać czynny udział w lekcjach oraz akademiach organizowanych przez szkołę

3. Będę regularnie odrabiać prace domowe

4. Będę przygotowany/a do lekcji i będę przynosić odpowiednie przybory szkolne, zeszyty i podręczniki

5. Będę koleżeński/a i opiekuńczy/a w stosunku do młodszych

6. Będę z szacunkiem odnosił się do starszych, nauczycieli i dyżurnych

7. Będę szanować budynek szkoły i jego wyposażenie

8. Będę sprzątać po sobie

9. Nie będę pić ani jeść podczas lekcji

10. Nie będę żuć gumy w szkole

11. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach 10.00 - 14.00

12. Nie będę nosić czapki, kaptura itp. w budynku szkolnym

13. Nie będę przynosić drogocennych rzeczy do szkoły (szkoła nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przyniesione przez dzieci)

14. Rozumiem, że telefon komórkowy i gry komputerowe muszą byc wyłączone podczas lekcji

15. Rozumiem, że palenie papierosów, zażywanie narkotyków lub alkoholu jest zabronione.

 

 

Regulamin zachowania w Polskiej Sobotniej Szkole w Leicester

1. Nauczyciel zwraca uwagę dziecku na lekcji do trzech razy

2. Jeżeli dziecko nie poprawi swojego zachowania będzie odesłane do Dyrektora szkoły na rozmowę.

3. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać szkoła wystosuje list do rodziców i zorganizuje spotkanie nauczyciela z dzieckiem i jego rodzicami w obecności Dyrektora szkoły.

4. Jeżeli nadal zachowanie dziecka nie ulegnie poprawie dziecko zostanie usunięte ze szkoły bez zwrotu opłat wniesionych przez rodziców.