Polska szkoła języka polskiego dla dzieci

Zajęcia odbywają się:

w soboty w godz. 10.00 - 14.00

 

Przyjmujemy dzieci od 4-go roku życia aż do wieku maturalnego,   

docelowo przygotowując uczniów do zdania egzaminów GCSE i A Level         z języka polskiego w angielskim systemie edukacyjnym.

 

O zakwalifikowaniu dziecka do grupy decyduje przede wszystkim jego poziom umiejętności mówienia, czytania i pisania w języku polskim, a dopiero w drugiej kolejności wiek dziecka.

 

Pracujemy na "Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą", która została opracowana w 2010 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W jej tworzeniu brało udział bardzo wielu nauczycieli uczących w szkołach polonijnych, między innymi Małgorzata Pawlusiewicz - autorka podręczników, z których korzystamy w szkole. Podstawa programowa jest wskazówką dla nauczyciela jaki materiał dziecko powinno opanować. Podręczniki, którymi pracujemy sa całkowicie zgodne z tą podstawą programową. Tekst podstawy programowej znajda Państwo na naszej stronie w zakładce Akty Prawne. 

 

Pracujemy na podręcznikach autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz, które rodzice dziecka mogą zakupić w szkole lub bezpośrednio u dystrybutora na www.czytamimowiepopolsku.com   

 

Uczniowie szkoły mogą bezpłatnie korzystać z naszej biblioteki literatury polskiej.

 

Dodatkowe informacji można otrzymać pod numerem tel. 07738096644 lub 07564924257

 

Wysokość czesnego w roku szkolnym 2018/2019 wynosi £512.00 za rok nauki.

£4.00 za godzinę zajęć tj. £16.00 za sobotę (4 godziny zajęć) 

 

 

Zapisać dziecko do szkoły można poprzez poniższy formularz kontaktowy:

 

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Biblioteka literatury polskiej

Czynna w soboty od 10.00 - 14.00

 

Z biblioteki bezpłatnie mogą korzystać uczniowie szkoły i ich rodzice.

W zakładce Biblioteka znajdą Państwo zasady korzystania z biblioteki i wykaz dostępnych tytułów.

Wolne soboty w roku szkolnym 2018/2019

 

2018:                                     2019:

27.10.2018                                05.01.2019

                  17.11.2018;                                23.02.2019

                  15.12.2018                                 20.04.2019                               

                  22.12.2018;                               27.04.2019                      

                  29.12.2018;                               01.06.2019                                      

 

 

Zakończenie roku szkolnego - 29.06.2019 

 

Kodeks Ucznia Polskiej Sobotniej Szkoły w Leicester

1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły

2. Będę brać czynny udział w lekcjach oraz akademiach organizowanych przez szkołę

3. Będę regularnie odrabiać prace domowe

4. Będę przygotowany/a do lekcji i będę przynosić odpowiednie przybory szkolne, zeszyty i podręczniki

5. Będę koleżeński/a i opiekuńczy/a w stosunku do młodszych

6. Będę z szacunkiem odnosił się do starszych, nauczycieli i dyżurnych

7. Będę szanować budynek szkoły i jego wyposażenie

8. Będę sprzątać po sobie

9. Nie będę pić ani jeść podczas lekcji

10. Nie będę żuć gumy w szkole

11. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach 10.00 - 14.00

12. Nie będę nosić czapki, kaptura itp. w budynku szkolnym

13. Nie będę przynosić drogocennych rzeczy do szkoły (szkoła nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przyniesione przez dzieci)

14. Rozumiem, że telefon komórkowy i gry komputerowe muszą byc wyłączone podczas lekcji

15. Rozumiem, że palenie papierosów, zażywanie narkotyków lub alkoholu jest zabronione.

 

 

Regulamin zachowania w Polskiej Sobotniej Szkole w Leicester

1. Nauczyciel zwraca uwagę dziecku na lekcji do trzech razy

2. Jeżeli dziecko nie poprawi swojego zachowania będzie odesłane do Dyrektora szkoły na rozmowę.

3. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać szkoła wystosuje list do rodziców i zorganizuje spotkanie nauczyciela z dzieckiem i jego rodzicami w obecności Dyrektora szkoły.

4. Jeżeli nadal zachowanie dziecka nie ulegnie poprawie dziecko zostanie usunięte ze szkoły bez zwrotu opłat wniesionych przez rodziców.