Edu Owls Limited

 

Połączyła nas pasja dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą

z tymi, którzy sobie cenią edukację i inwestują w rozwój własny

i swojej rodziny.

 

Każda z nas ma wykształcenie i doświadczenie zdobyte w Polsce

i Wielkiej Brytanii w obszarach, za które odpowiadamy w naszym Edukacyjnym Centrum Kreatywnego Rozwoju.

 

Oferujemy Ci nasz profesjonalizm, oddanie temu co robimy i pełne zaangażowanie w realizowane projekty.

 

W naszej placówce znajdziecie wiele atrakcyjnych zajeć podczas których, można się nie tylko uczyć ale również świetnie bawić, co sprzyja dalszemu  rozwojowi. 

 

 

 

 

 

Zarząd Edu Owls Limited

Sławomira Małgorzata Wiśniewska - Dyrektor Finansowy Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Nauczyciel języka polskiego przygotowująca uczniów do egzaminów GCES i A Level; Dyrektor Finansowy Edu Owls Limited,

  

Wykształcenie:  Bachelor Honours - Teaching, Rachunkowość i Zrządzanie Finansami, AAT Level 4 w South Leicestershire College

Doświadczenie w Anglii: Dyrektor Polish Suplementary School w Leicester; Nauczyciel klasy GCES; Leasehold Accounts Assistant at Butlin Property Services w Leicester 

Doświadczenie w Polsce:  Wykładowca na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Własna działalność gospodarcza

 

 

Izabela Wiśniewska - Współzałożycielka i Dyrektor Administracyjny Polskiej Szkoly Edu Owls Limited w latach 2013-2018,

 

Wykształcenie: Master of Business and Admnistration (MBA), Magister Ekonomii, Marketing i Zarządzanie, Trener Grupowy, Witrażystka;

Doświadczenie w Anglii: Dyrektor Polish Suplementary School w Leicester; Accounts Assistant at SN Accounts; 

Doświadczenie w Polsce: Regionalny Dyrektor Sprzedaży, właściciel Pracowni Witraży;

Nauczyciele i Asystenci

Izabela Omirska -  Nauczyciel Klasy Pierwszej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls , Nauczyciel  zajęć  Plastycznych

 

Wykształcenie : Licencjat z Pedagogiki : Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna WSP Mysłowice

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w Szkole Podstawowej nr 8 i 27

w Sosnowcu, Opiekun  w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu.

 

Ilona Żyżyńska -  Nauczyciel Klasy Pierwszej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls , Nauczyciel  zajęć z Geografii Polski 

 

Wykształcenie:Magister Turystyki i Rekreacji, specjalność- Turystyka aktywna oraz Organizacja i obsługa ruchu turystycznego- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; ESOL-level 1, Functional Skills qualification in Mathematics at Level 1, Szkolenie metodyczne nauczania jezyka polskiego - Manchester, Course in Emergency Life Support. 

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe w Spółdzielni turystycznej "Turysta", praca w charakterze asystentki menadzera w hotelu, organizacja festynow rodzinnych, organizacja gier i zabaw dla dzieci w charakterze animatora dzieciecego.

 

 

Paulina Nowak - Nauczyciel klasy Drugiej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Społeczno - Opiekuńczej - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Języka Polskiego i Instruktora zajęć plastycznych w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel zerówki w Szkole Filialnej, praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych i przedszkolu, wolontariusz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Elżbieta Ojeda-Rodriguez - Nauczyciel klasy Zerowej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Specjalnej z Terapią Pedagogiczną - Uniwersytet Opolski; Studia podyplomowe: Kształcenie zintegrowanie i wychowanie przedszkolne; 

 Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel przedszkola w Jellybeans Nursey and Pre Schook Buton on Trent; Nauczyciel Polskiej Szkoly Sobotniej Edu Owls; 

Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel przedszkola, plastyki i muzyki.

Ewelina Kołek- Asystent Nauczyciela klasy Pierwszej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Zarządzania, Uniwesytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Computerised Payroll (QCF) Level 2  accredited by IAB; BCS Level 2 Certificate in IT User Skills (ECDL Extra) (ITQ) (QCF) Level 2; ICT Skills for Life; NPA Certificate in Pawnbroking qualification;Cambridge ESOL Level 1, 

City &Guilds Level 1

 Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Polskiej  Szkoły Sobotniej Edu Owls; Customer Advisor - Financial Services -Leicester City Centre; Operation Administrator -Distribution Centre - Disney Store Ltd in Magna Park; Internships: Administrative Assistant; Clokwise Credit Union and Leicester College

 Doświadczenie w Polsce: własna działalność gospodarcza

 

Sylwia Cieślak - Nauczyciel klasy Trzeciej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Wieku Dziecięcego (Uniwersytet Łódzki); Licencjat Turystyki i Rekreacji (Uniwersytet Łódzki); kurs wychowawcy kolonijnego; Esol - Level 1 (Leicester College)

Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Justyna Pawlaczyk - Nauczyciel klasy Drugiej B Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Ukonczone kursy: ESOL Level 1, Teaching Assistant Diploma, Wychowawca kolonijny, Dziecko dwujęzyczne i dysleksja, Wady wymowy

u dzieci dwujezycznych,  Neuroedukacja w praktyce szkolnej, Doskonalenie pisania poprzez gry i zabawy, Logopedia w praktyce nauczyciela.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls 

Doświadczenie w Polsce: Pracownik administracji w Centrum Kultury i Sztuki, wolontariat w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym.

Izabela Kupiec - Nauczyciel klasy  Piatej Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Geografii, Licencjat Biologii- Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Kurs wychowawcy kolonijnego, liczne kursy pierwszej pomocy w Polsce, ESOL-level 1, szkolenie metodyczne nauczania języka polskiego w Manchesterze, course in EmergencyLife Support, kurs animatora gier i zabaw dla dzieci.
Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.
Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe w szkole podstawowej, gimnazjum
i średniej,wieloletnia opieka i wsparcie w nauczaniu osoby z porażeniem mózgowym
i niedowładem czterokończynowym, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dagmara Brodziak - Nauczyciel klasy Czwartej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Historii (specjalność nauczycielska)–Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Licencjat Filozofii (specjalność edukacja filozoficzna) – Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Doradztwo do spraw kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich (studia podyplomowe) – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

ESOL Level 2 – Leicester College.

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Języka Polskiego w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Olws.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich; wolontariat w Muzeum Archeologicznym w Krakowie; staż

w redakcji „Kroniki Tygodnia” w Zamościu na stanowisku asystent dziennikarza.

 

Katarzyna Szuwara - Nauczyciel klasy Szóstej i Siódmej Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja nauczycielska oraz filologia w mediach), seminarium "Język polski jako obcy"

- glottodydaktyka polonistyczna zakończona pracą na temat dwujęzyczności

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls Limited; Supply teacher / teacher assistant;

Doświadczenie w Polsce:  Tutor języka polskiego i angielskiego w Stowarzyszeniu Wiosna w Akademii Przyszłości, praktyki nauczycielskie w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole średniej; au pair w firmie Cultural Care Au Pair

 

 

Aleksandra Szczepaniak - Asystent Nauczyciela klasy Trzeciej, Instruktor Tańca Szkoły Sobotniej Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Administracji Publicznej - Uniwersytet Łódzki
Ukończone kursy pedagogiczne: Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci  i młodzieży, Kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Animator zabaw dla dzieci

Doświadczenie w Anglii: Instruktor Tańca w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Animator zajęć tanecznych w "Centrum Kultury i Tańca Hajdasz", wychowawca/kierownik obozów i kolonii letnich/zimowych, prowadząca warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w ramach "Obozu Rozwoju Zainteresowań" ZHP,
prowadząca warsztaty taneczne z młodzieżą i dorosłymi w Stowarzyszeniu Rodziców 

i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa

 

 

Natalia Markowska- Asystent klasy Pierwszej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Diagnostyki Pedagogicznej z Edukacją Międzykulturową- Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie; Licencjat z Resocjalizacji- Wszechnica Mazurska w Olecku.

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Języka Polskiego w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki studenckie w Poradni Terapii Uzależnień

i Współuzależnienia NZOZ w Olecku oraz praktyki studencki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku.

Kalina Wierzbicka - Nauczyciel języka angielskiego Direct Method w Edu Owls Limited;

 

Wykształcenie: Licencjat z Filologii Angielskiej (specjalność translatoryka stosowana) - WSZOP w Katowicach, obecnie studentka na kierunku Business Management and Law na De Montfort University w Leicester

 Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel języka angielskiego metodą Callana w Edu Owls

 Limited;

 Doświadczenie w Polsce: Nauczycielka języka angielskiego w Akademia Edukacji IQ

 w Jaworznie;