Edu Owls Limited

 

Połączyła nas pasja dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą z tymi,

którzy sobie cenią edukację i inwestują w rozwój własny i swojej rodziny.

 

Każda z nas ma wykształcenie i doświadczenie zdobyte

w Polsce i Wielkiej Brytanii w obszarach, za które odpowiadamy

w naszym Edukacyjnym Centrum Kreatywnego Rozwoju.

 

Oferujemy Ci nasz profesjonalizm, oddanie temu co robimy

i pełne zaangażowanie w realizowane projekty.

 

W naszej placówce znajdziecie wiele atrakcyjnych zajeć podczas których, można się nie tylko uczyć ale również świetnie bawić, co sprzyja dalszemu  rozwojowi. 

 

 

 

 

 

Zarząd Edu Owls Limited

Izabela Wiśniewska -  Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej, Dyrektor Administracyjny Edu Owls Limited, 

 

Wykształcenie: Master of Business and Admnistration (MBA), Magister Ekonomii, Marketing i Zarządzanie, Trener Grupowy, Witrażystka;

Doświadczenie w Anglii: Dyrektor Polish Suplementary School w Leicester; Accountig Clerk at Camrx w Coalville; 

Doświadczenie w Polsce: Regionalny Dyrektor Sprzedaży, właściciel Pracowni Witraży;

Sławomira Małgorzata Wiśniewska - Dyrektor Finansowy Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Nauczyciel języka polskiego przygotowująca uczniów do egzaminów GCES i A Level; Dyrektor Finansowy Edu Owls Limited,

  

Wykształcenie:  Bachelor Honours - Teaching, Rachunkowość i Zrządzanie Finansami, AAT Level 4 w South Leicestershire College

Doświadczenie w Anglii: Dyrektor Polish Suplementary School w Leicester; Nauczyciel klasy GCES; Leasehold Accounts Assistant at Butlin Property Services w Leicester 

Doświadczenie w Polsce:  Wykładowca na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Własna działalność gospodarcza

 

Nauczyciele i Asystenci

Izabela Omirska -  Nauczyciel Klasy Przedszkolnej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls , Nauczyciel  zajęć z Geografii Polski 

 

Wykształcenie : Licencjat z Pedagogiki : Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna WSP Mysłowice

 

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w Szkole Podstawowej nr 8 i 27 w Sosnowcu, Opiekun  w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu

Ilona Żyżyńska -  Nauczyciel Klasy Zerowej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls , Nauczyciel  zajęć z Geografii Polski 

 

Wykształcenie:Magister Turystyki i Rekreacji, specjalność- Turystyka aktywna oraz Organizacja i obsługa ruchu turystycznego- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; ESOL-level 1; Functional Skills qualification in Mathematics at Level 1.

Szkolenie metodyczne nauczania języka polskiego - Manchester. Course in Emergency Life Support. 

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe w Spółdzielni turystycznej "Turysta", Praca w charakterze asystentki menadzera w hotelu, organizacja festynow rodzinnych, organizacja gier i zabaw dla dzieci w charakterze animatora dzieciecego

Paulina Nowak - Asystent klasy Zerowej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Społeczno - Opiekuńczej - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Języka Polskiego i Instruktora zajęć plastycznych w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel zerówki w Szkole Filialnej, praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych i przedszkolu,wolontariusz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Dorota Kossobudzka - Nauczyciel klasy Drugiej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Filologii Angielskiej - Uniwersytet Wrocławski (specjalizacja metodyczna); Licencjat Turystyki i Rekreacji – WSHiG w Poznaniu; Kurs Tutoringu, Kurs wychowawcy kolonijnego, liczne kursy metodyczne

 Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej  Szkoły Sobotniej Edu Owls; Nursery Practitioner In Mace Montessori Ltd

Doświadczenie w Polsce: Wieloletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel oraz lektor języka angielskiego oraz dramy w szkołach państwowych oraz prywatnych. Trener metodyczny we Wrocławskiej SJO OMNIBUS

Magdalena Moń - Asystent Nauczyciela klasy Drugiej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Kurs wychowawcy kolonijnego; Szkolenia z zakresu problematyki uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie i sytuacji dziecka krzywdzonego.

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Polskiej  Szkoły Sobotniej Edu Owls;

Doświadczenie w Polsce: Wychowawca na koloniach letnich; wieloletnie doświadczenie kuratora pionu rodzinnego; konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie orwaz w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem "Postis".

 

Sylwia Cieślak - Nauczyciel klasy Pierwszej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Wieku Dziecięcego (Uniwersytet Łódzki); Licencjat Turystyki i Rekreacji (Uniwersytet Łódzki); kurs wychowawcy kolonijnego; Esol - Level 1 (Leicester College)

Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w przedszkolach i szkołach podstawowych

 

Justyna Pawlaczyk - Nauczyciel klasy Pierwszej B Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Ukoczone kursy: ESOL Level 1, Teaching Assistant Diploma, Wychowawca kolonijny, Dziecko dwujęzyczne i dysleksja, Neuroedukacja w praktyce szkolnej, Doskonalenie pisania poprzez gry i zabawy.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls Limited

Doświadczenie w Polsce: Pracownik administracji w Centrum Kultury i Sztuki, wolontariat w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym.

Izabela Kupiec - Nauczyciel klasy Trzeciej i Czwartej Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Geografii, Licencjat Biologii- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kurs wychowawcy kolonijnego, liczne kursy pierwszej pomocy w Polsce, ESOL-level 1, szkolenie metodyczne nauczania języka polskiego w Manchesterze, course in EmergencyLife Support, kurs animatora gier i zabaw dla dzieci.
Doświadczenie w Anglii: Asystent nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.
Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej,wieloletnia opieka i wsparcie w nauczaniu osoby z porażeniem mózgowym i niedowładem czterokończynowym, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dagmara Brodziak - Nauczyciel klasy Piatej i Szostej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Historii (specjalność nauczycielska) – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Licencjat Filozofii (specjalność edukacja filozoficzna) – Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Doradztwo do spraw kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich (studia podyplomowe) – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

ESOL Level 2 – Leicester College.

Doświadczenie w Anglii:Asystent Nauczyciela Języka Polskiego w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Olws.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich; wolontariat w Muzeum Archeologicznym w Krakowie; staż w redakcji „Kroniki Tygodnia” w Zamościu na stanowisku asystent dziennikarza.

 

Katarzyna Szuwara - Nauczyciel klasy A level Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja nauczycielska oraz filologia w mediach), seminarium "Język polski jako obcy" - glottodydaktyka polonistyczna zakończona pracą na temat dwujęzyczności

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls Limited; Supply teacher / teacher assistant;

Doświadczenie w Polsce:  Tutor języka polskiego i angielskiego w Stowarzyszeniu Wiosna w Akademii Przyszłości, praktyki nauczycielskie w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole średniej; au pair w firmie Cultural Care Au Pair

 

Aleksandra Szczepaniak - Asystent Nauczyciela klasy Drugiej, Instruktor Tańca Szkoły Sobotniej Edu Owls, (urlop macierzynski)

 

Wykształcenie: Magister Administracji Publicznej - Uniwersytet Łódzki
Ukończone kursy pedagogiczne: Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Animator zabaw dla dzieci

Doświadczenie w Anglii: Instruktor Tańca w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Animator zajęć tanecznych w "Centrum Kultury i Tańca Hajdasz", wychowawca/kierownik obozów i kolonii letnich/zimowych, prowadząca warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w ramach "Obozu Rozwoju Zainteresowań" ZHP,
prowadząca warsztaty taneczne z młodzieżą i dorosłymi w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa

 

 

                Anna Kasprzak - Nauczyciel Kursu ESOL Direct Method dla dorosłych w

               Edu Owls Limited,

 

               Wykształcenie:  Bachelor Honours at Univercity of Leicester - Modern Languages

                Department, Italian and Spanish languages with Management studies

               Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel języka angielskiego metodą Callana w Edu Owls

                limited, Tłumaczenia biegłe dla NHS Trust (język polski/włoski/hiszpański),

                Własna działalność gospodarcza Aklinguistic (nauczanie językόw obcych, tłumaczenia)

             

 

 

 

Kalina Wierzbicka - Nauczyciel języka angielskiego Direct Method w Edu Owls Limited;

 

Wykształcenie: Licencjat z Filologii Angielskiej (specjalność translatoryka stosowana) - WSZOP w Katowicach, obecnie studentka na kierunku Business Management and Law na De Montfort University w Leicester

 

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel języka angielskiego metodą Callana w Edu Owls

                                                         Limited;

 

                                                      Doświadczenie w Polsce: Nauczycielka języka angielskiego w Akademia Edukacji IQ

                                                         w Jaworznie;