Edu Owls Limited


 

Połączyła nas pasja dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą z tymi, którzy sobie cenią edukację i inwestują w rozwój własny i swojej rodziny.

Każda z nas ma wykształcenie i doświadczenie zdobyte w Polsce i Wielkiej Brytanii w obszarach, za które odpowiadamy 

w naszym Edukacyjnym Centrum Kreatywnego Rozwoju.

Oferujemy Ci nasz profesjonalizm, oddanie temu co robimy i pełne zaangażowanie w realizowane projekty.

W naszej placówce znajdziecie wiele atrakcyjnych zajeć podczas których, można się nie tylko uczyć ale również świetnie bawić, co sprzyja dalszemu  rozwojowi. 

 

 

 

 

 

Zarząd Edu Owls Limited

Sławomira Małgorzata Wiśniewska - współzałożycielka i Dyrektor Finansowy Polskiej Szkoły Edu Owls Limieted w latach 2013 - obecnie

Wykształcenie: Magister Chemii specjalizacja nauczycielska, Bachelor of Honor in Science, studia podyplomowe Rachunkowość i Zarządzanie Finansami,  AAT Level 4 

Ukończone kursy i szkolenia: Nowy egzamin GCSE z języka polskiego; Trening pedagogiczny - Free Mind of Child; Pułapki rodzicielskie; Kurs pierwszej pomocy; Structogram - Kurs oparty na genetyce mózgu - Poznaj możliwości swojego mózgu; Zarządzanie zespołem; Organizacja i zarządzanie oświatą;

Doświadczenie w Anglii: Accounts Clark w Campdale Pharmaceuticals Ltd w latach 2006 - 2009, Leasehold Accounts Assistant w Butlin Property Services w latach 2009 - 2014, nauczyciel i kierownik w Polskiej Szkole im. Jana Pawła 2 w Leicester w latach 2006 - 2010, własna działalność gospodarcza od 2011; Dyrektor PSS Edu Owls od 2013. 

Doświadczenie w Polsce: nauczyciel akademicki Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 1984 - 1988, własna działalność gospodarcza w latach 1989 - 2006 

 

Izabela Wiśniewska - Współzałożycielka i Dyrektor Administracyjny Polskiej Szkoly Edu Owls Limited w latach 2013-2018,

 

Wykształcenie: Master of Business and Admnistration (MBA), Magister Ekonomii, Marketing i Zarządzanie, Trener Grupowy, Witrażystka;

Doświadczenie w Anglii: Dyrektor Polish Suplementary School w Leicester; Accounts Assistant at SN Accounts; 

Doświadczenie w Polsce: Regionalny Dyrektor Sprzedaży, właściciel Pracowni Witraży;

Nauczyciele i Asystenci

Izabela Omirska -  Nauczyciel Klasy Pierwszej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls ; Nauczyciel  zajęć  plastycznych

 

Wykształcenie : Licencjat z Pedagogiki : Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna WSP Mysłowice

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w Szkole Podstawowej nr 8 i 27 w Sosnowcu; Opiekun  w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu.

 

Ilona Żyżyńska - Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Nauczyciel  zajęć z geografii Polski ( Urlop macierzyński)

 

Wykształcenie:Magister Turystyki i Rekreacji, specjalność- Turystyka aktywna oraz Organizacja i obsługa ruchu turystycznego- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; ESOL-level 1, Functional Skills qualification in Mathematics at Level 1; Szkolenie metodyczne nauczania jezyka polskiego - Manchester; Course in Emergency Life Support. 

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe w Spółdzielni turystycznej "Turysta", praca w charakterze asystentki menadzera w hotelu, organizacja festynow rodzinnych, organizacja gier i zabaw dla dzieci w charakterze animatora dzieciecego.

 

 

Paulina Nowak - Nauczyciel klasy Drugiej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Społeczno - Opiekuńczej - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Języka Polskiego w  PSS Edu Owls w latach 2015 - 2018, Instruktor zajęć plastycznych w PSS Edu Owls w latach 2015 - 2016, Nauczyciel od IX.2018  

Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel zerówki w Szkole Filialnej, praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych i przedszkolu, wolontariusz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Elżbieta Ojeda-Rodriguez - Nauczyciel klasy Zerowej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Specjalnej z Terapią Pedagogiczną - Uniwersytet Opolski; Studia podyplomowe: Kształcenie zintegrowanie i wychowanie przedszkolne; 

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel przedszkola w Jellybeans Nursey and Pre Schook Buton on Trent; Nauczyciel Polskiej Szkoly Sobotniej Edu Owls; 

Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel przedszkola, plastyki i muzyki.

Ewelina Kołek- Asystent Nauczyciela klasy Pierwszej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Zarządzania, Uniwesytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Computerised Payroll (QCF) Level 2  accredited by IAB; BCS Level 2 Certificate in IT User Skills (ECDL Extra) (ITQ) (QCF) Level 2; ICT Skills for Life; NPA Certificate in Pawnbroking qualification;Cambridge ESOL Level 1,  City &Guilds Level 1; Nauczanie języka polskiego jako obcego;

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Polskiej  Szkoły Sobotniej Edu Owls; Customer Advisor - Financial Services -Leicester City Centre; Operation Administrator -Distribution Centre - Disney Store Ltd in Magna Park; Internships: Administrative Assistant; Clokwise Credit Union and Leicester College

Doświadczenie w Polsce: własna działalność gospodarcza

 

Sylwia Cieślak - Nauczyciel klasy Trzeciej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Wieku Dziecięcego (Uniwersytet Łódzki); Licencjat Turystyki i Rekreacji (Uniwersytet Łódzki); kurs wychowawcy kolonijnego; OCR Functional Skills qualification in English at Level 2; NCFE Cache Level 2 Certificate in Principles of working with individuals with learning disabilities; NCFE Cache Level 2 Certificate Introducing caring for children and young people;

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls; EAL Support Assistant at Primary School

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Justyna Pawlaczyk - Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,  Nauczyciel zajęć logopedycznych,

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Ukonczońe kursy i szkolenia: ESOL Level 1; Teaching Assistant Diploma; Wychowawca kolonijny; Dziecko dwujęzyczne i dysleksja,;Wady wymowy u dzieci dwujezycznych; Jak pracować z uczniem jąkającym się; Neuroedukacja w praktyce szkolnej; Doskonalenie pisania poprzez gry i zabawy; Logopedia w praktyce nauczyciela; Course in Emergency Life Support, Autyzm i Zespół Aspergera w praktyce nauczyciela;

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Koordynator warsztatów edukacyjnych "Rozwój kompetencji szkolnych"

Doświadczenie w Polsce: Pracownik administracji w Centrum Kultury i Sztuki,  wolontariat w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym.

Izabela Kupiec - Nauczyciel klasy  Piatej Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls, Nauczyciel zajęć z pisania bajek

Wykształcenie: Magister Geografii, Licencjat Biologii- Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, studia podyplomowe Pedagogika Wieku Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego - Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi,  kurs wychowawcy kolonijnego, liczne kursy pierwszej pomocy w Polsce, ESOL-level 1, szkolenie metodyczne nauczania języka polskiego w Manchesterze, course in EmergencyLife Support, kurs animatora gier i zabaw dla dzieci.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls, własna działalność Caterpillar Enterprises.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej,wieloletnia opieka i wsparcie w nauczaniu osoby z porażeniem mózgowym i niedowładem czterokończynowym, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dagmara Brodziak - Nauczyciel klasy Czwartej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls, Nauczyciel zajęć z historii Polski.

 

 Wykształcenie: Magister Historii (specjalność nauczycielska) – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Licencjat Filozofii (specjalność edukacja filozoficzna) –Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Doradztwo do spraw kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich (studia podyplomowe) – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; Qualified Teacher Status.

Ukończone kursy i szkolenia: ESOL Level 2; English Level 2; Certificate In Business and Administration Knowledge; Paediatric First Aid; Dwujęzyczność łączy i daje moc; Uczeń aktywny i zaangażowany na lekcjach języka polskiego. Współczesna dydaktyka na rzecz edukacji polonijnej; Pracuję z dzieckiem dwujęzycznym.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Nursery  Nurse; Teaching Assistant.  

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych,  gimnazjach i średnich; wolontariat w Muzeum Archeologicznym w Krakowie; staż w redakcji „Kroniki Tygodnia” w Zamościu na stanowisku asystent dziennikarza.

 

Katarzyna Szuwara - Nauczyciel klasy GCSE Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,

 

 

Wykształcenie: Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja nauczycielska oraz filologia w mediach), seminarium "Język polski jako obcy"- glottodydaktyka polonistyczna zakończona pracą na temat dwujęzyczności;  Studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej; Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego;

Ukończone kursy i szkolenia: Nowy egzamin A-level z języka polsk; Nowy egzamin GCSE z języka polskiego; Trening pedagogiczny - Free Mind of Child; Pułapki rodzicielskie; szkolenie do przygotowania uczniów do egzaminu GCSE i

A-level z języka polskiego; Polish GCSE training for teachers; Język polski. Programowanie; Dwujęzyczność w teorii i praktyce; Słownictwo na czasie. Wzbogacenie leksyki dziecka; Terapia i wspomaganie dziecka z dysleksją  na II i III etapie edukacji; Projekt Dysleksja; Jak pracować z uczniem jąkającym się; Wady wymowy u dzieci dwujęzycznych; Quo        vadis? - wpływ (re)emigracji na dorastanie; Prawo autorskie - czy i jak korzystać z  zasobów Internetu; Spotkania z filmem polskim poza granicami Polski; Ojczysty panteon   i ojczyste spory - historia Polski z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie dla  nauczycieli polonijnych.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls Limited; Supply teacher / teacher assistant;

Doświadczenie w Polsce:  Tutor języka polskiego i angielskiego w Stowarzyszeniu  Wiosna w Akademii Przyszłości, praktyki nauczycielskie w szkole podstawowej,  gimnazjum oraz w szkole średniej; au pair w firmie Cultural Care Au Pair

 

Aleksandra Szczepaniak - Asystent Nauczyciela klasy Trzeciej, Instruktor Tańca Szkoły Sobotniej Edu Owls,

Wykształcenie: Magister Administracji Publicznej - Uniwersytet Łódzki;

Ukończone kursy i szkolenia: Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży; Kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży;  Animator zabaw dla dzieci, kurs pedagogiczny – Free Mind of Child; Tożsamość dzieci dwujęzycznych;  Pracuje z dzieckiem dwujęzycznym; Rola wczesnej diagnozy dziecka ze spectrum autyzmu w procesie terapii; Instruktor treningu mentalnego dla dzieci i młodzieży; Psychologiczne podejście w nauce czytania po polsku; Teaching assistant diploma- Level 1;

Doświadczenie w Anglii: Instruktor Tańca w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Animator zajęć tanecznych w "Centrum Kultury i Tańca   Hajdasz", wychowawca/kierownik obozów i kolonii letnich/zimowych, prowadząca   warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w ramach "Obozu Rozwoju Zainteresowań"  ZHP, prowadząca warsztaty taneczne z młodzieżą i dorosłymi w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa.

 

 

 

Marta Radzikowska – Nauczyciel klasy przedszkolnej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Licencjat z pedagogiki specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna- Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie;

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls;

Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel przedszkola, nauczyciel klasy zero w szkole podstawowej;

Magdalena Nierzwicka – Nauczyciel języka polskiego w klasie anglojęzycznej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Filologii Polskiej, (specjalizacje: kulturoznawcza, nauczycielska) – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki – Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Wydawnicze – Uniwersytet Wrocławski

Kursy i szkolenia: Specjalistyczny kurs z zakresu metodyki i techniki ćwiczeń hatha joga – Politechnika Częstochowska. Courses: Young People and Their Mental Health – University of Groningen, Good Practice in Autism Education – University of Bath

Doświadczenie w Anglii: Surya Enterprise LTD – sekretarka,

Doświadczenie w Polsce: Nauczycielka języka polskiego i jogi, wychowawczyni klasy, Koordynatorka Edukacji Kulturowej w Szkole (KEKS), instruktorka kulturalno – oświatowa

 

 

Małgorzata Gruszka –Pedagog w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister pedagogiki specjalnej - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe  "Szkoła psychologii kontaktów interpersonalnych" Uniwersytet Wrocławski,studia podyplomowe "Zarządzanie w oświacie" Politechnika Wrocławska,studia podyplomowe "Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego" Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, certyfikaty I i II stopnia "Trener EEG- Biofeedback" Biomed we Wrocławiu.

Doświadczenie w Anglii: trener EEG-Biofeedback, pedagog w Polskiej Sobotniej Szkole Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel i pedagog specjalny, dyrektor placówki nauczania specjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Magdalena Domaszewicz –Logopeda  w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Elektroradiologii,Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu -Akademia Medyczna w Lublinie; Magister Logopedii- 2- letnie studia podyplomowe-Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doświadczenie w Anglii: Logopeda;  Asystent nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: mgr elektroradiologii-Zakład Radiologii Lekarskiej SPSK 4 w Lublinie; Przedstawiciel medyczny, specjalista ds.kluczowych klientów-ginekologia; Logopeda -Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Małgorzat Chrobot - Jóźwiak – Asystent Nauczyciela  Klasy Drugiej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Natalia Markowska- Asystent klasy Pierwszej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Diagnostyki Pedagogicznej z Edukacją Międzykulturową- Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie; Licencjat z Resocjalizacji- Wszechnica Mazurska w Olecku.

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Języka Polskiego w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki studenckie w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ w Olecku oraz praktyki studencki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku.