Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

 

Polska Sobotnia Szkoła Edu Owls otrzymała w 2015 roku od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" częściową refundację kosztów wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń szkół oraz doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne. Dzięki otrzymanej pomocy Zarząd szkoły mógł utrzymać czesne na poziomie roku ubiegłego oraz doposażyć szkołę w potrzebne do prowadzenia zajęć materiały dydaktyczne i pomoc naukowe.

Bardzo dziękujemy za przekazane środki i otrzymaną pomoc, która będzie służyć naszym uczniom i wspierać ich wysiłki w nauce języka ojczystego.