Cennik naszych usług:

Polska Sobotnia Szkoła dla dzieci

Nauka języka polskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs ESOL - Direct Method

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z Geografii i Historii Polski 

 

 

Zajęcia plastyczne

 

 

 

Zajęcia teatralno - muzyczne

 

 

 

 

 

 

 

Zajecia "Pisanie Bajek"

£10.00 -  oplata rejestracyjna przeznaczana na wyposazenie w materialy burowe (zeszty, papiery kolorowe, kleje, nozyczki itp. oraz pomoce dydaktyczne) - platne przy zapisie dziecka do szkoly na kazdy rok szkolny

 

£ 3.50 za 1 godzinę  - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny ( płatność za miesiąc z góry) 

 

£462.00 za rok szkolny 2018/19

 

Rabaty:

 

- 10% za jednorazową opłatę roczną (£415.80) - płatne do 24-go września 2018r. 

 

- 5% za ustawienie standing order w wysokości £48.77 na dzień 1-go każdego m-ca od 1.10.2018 do 1.06.2019 (9 m-cy)

 

- 10% zniżki dla drugiego dziecka w szkole (£415.80)

 

Każdy uczeń może skorzystać tylko z jednego z powyższych rabatów (rabaty nie łączą się).

 

£ 6.00 za 1 godzinę lekcyjną ( 50 minut) w grupie - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

£ 15.00 za 1 godzinę lekcyjną ( 50 minut) indywidualną - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

 

 

£4.00 za 1 godzinę zajęć - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

 

£4.00 za 1 godzinę zajęć - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

 

£4.00 za 1 godzinę zajęć - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

 

£8.00 za 1 godzinę zajęć dla dzieci nie bedacych uczniami PSS Edu Owls - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z gory)

 

 

£4.00 za 1 godzinę zajęć (uczniowie szkoły Edu Owls) - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

 

£8.00 za 1 godzinę zajęć dla dzieci nie bedacych uczniami PSS Edu Owls - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

 


Informacje dodatkowe

Zajęcia można opłacić przelewem na konto bankowe: 

 

Edu Owls Limited

HSBC BANK Sort Code: 40-28-24 Account Number: 91552465

 

PayPal: eduowls@gmail.com 

 

W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka. 

 

lub  u Dyrektora Szkoły w każdą sobotę w godz. 10.00 - 11.00

 

 

Opłata za wykupione zajęcia nie podlega zwrotowi w razie nieobecności na zajęciach lub rezygnacji.

Nieuiszczenie opłaty w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników zajęć.

Opłata za zajęcia w Polskiej Sobotniej Szkole:

 

- wrzesień 2017 - £42.00

- październik 2017 - £42.00

- listopad 2017 - £42.00

- grudzień 2017 - £42.00

- styczeń 2018 - £42.00

- luty 2018 - £42.00

- marzec 2018 - £42.00

- kwiecień 2018 -  £56.00

- maj 2018 - £56.00

- czerwiec 2018 - £56.00

 

 

Opłata za Kurs ESOL w systemie 2 godz. tygodniowo wynosi:

 

-wrzesień 2017 - £36.00

- październik 2017 - £36.00

- listopad 2017 - £36.00

- grudzien 2017 - £36.00

- styczen 2018 - £36.00

- luty 2018 - £36.00

- marzec 2018 - £36.00

- kwiecien 2018 - £48.00

- maj 2018 - £48.00

- czerwiec  2018 - £48.00

 

Opłata za Kurs ESOL w systemie 3 godz. tygodniowo wynosi:

 

-wrzesień 2017 - £54.00

- październik 2017 - £54.00

- listopad 2017 - £54.00

- grudzien 2017 - £54.00

- styczen 2018 - £54.00

- luty 2018 - £54.00

- marzec 2018 - £54.00

- kwiecien 2018 - £72.00

- maj 2018 - £72.00

- czerwiec  2018 - £72.00