Cennik naszych usług:

Polska Sobotnia Szkoła dla dzieci

Nauka języka polskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs ESOL - Direct Method

 

 

 

Zajęcia z Geografii i Historii Polski 

 

Zajęcia plastyczne

 

 

Zajęcia teatralno - muzyczne

 

 

 

 

 

Zajecia "Pisanie Bajek"

£10.00 -  oplata rejestracyjna przeznaczana na wyposazenie w materialy burowe (zeszty, papiery kolorowe, kleje, nozyczki itp. oraz pomoce dydaktyczne) - platne przy zapisie dziecka do szkoly na kazdy rok szkolny

£ 3.00 za 1 godzinę  - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny ( płatność za miesiąc z góry) - rok szkolny 2016-2017

£356.40 za rok szkolny 2016-2017 (£396.00 - 10% rabatu) - patne do 24-go września 2016r. 

£188.10 za I pórocze roku szkolnego 2016/2017 (£198.00 - 5% rabatu) - patne do 24-go wrzesnia 2016r.

£188.10 za II pórocze roku szkolnego 2016/201 (£198.00 - 5% rabatu) - patne do 4-go lutego 2017r.

 

£ 6.00 za 1 godzinę lekcyjną ( 50 minut) - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

 

£3.50 za 1 godzinę zajęć - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

£3.50 za 1 godzinę zajęć - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

£3.50 za 1 godzinę zajęć - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

£7.00 za 1 godzinę zajęć dla dzieci nie bedacych uczniami PSS Edu Owls - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z gory)

 

£3.50 za 1 godzinę zajęć (uczniowie szkoły Edu Owls) - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)

£7.00 za 1 godzinę zajęć dla dzieci nie bedacych uczniami PSS Edu Owls - płatne do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny (płatność za miesiąc z góry)


Informacje dodatkowe

Zajęcia można opłacić przelewem na konto bankowe: 

 

HSBC BANK Sort Code: 40-28-24 Account Number: 91552465

 

lub  u Dyrektora Szkoły w każdą sobotę w godz. 10.00 - 11.00

 

 

Opłata za wykupione zajęcia nie podlega zwrotowi w razie nieobecności na zajęciach lub rezygnacji.

Nieuiszczenie opłaty w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników zajęć.

Opłata za zajęcia w Polskiej Sobotniej Szkole:

 

- wrzesień 2016 - £24.00

- październik 2016 - £48.00

- listopad 2016 - £48.00

- grudzień 2016 - £24.00

- styczeń 2017 - £48.00

- luty 2017 - £36.00

- marzec 2017 - £48.00

- kwiecień 2017 -  £36.00

- maj 2017 - £48.00

- czerwiec i lipiec  2017 - £48.00

 

 

Opłata za Kurs ESOL w systemie 2 godz. tygodniowo wynosi:

 

-wrzesień 2016 - £24.00

- październik 2016 - £48.00

- listopad 2016 - £48.00

- grudzien 2016 - £24.00

- styczen 2017 - £48.00

- luty 2017 - £36.00

- marzec 2017 - £48.00

- kwiecien 2017 - £24.00

- maj 2017 - £48.00

- czerwiec i lipiec 2017 - £48.00

 

Opłata za Kurs ESOL w systemie 3 godz. tygodniowo wynosi:

 

-wrzesień 2016 - £36.00

- październik 2016 - £72.00

- listopad 2016 - £72.00

- grudzien 2016 - £36.00

- styczen 2017 - £72.00

- luty 2017 - £54.00

- marzec 2017 - £72.00

- kwiecien 2017 - £36.00

- maj 2017 - £72.00

- czerwiec i lipiec 2017 - £72.00