Edu Owls Limited

 

Połączyła nas pasja dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą z tymi,

którzy sobie cenią edukację i inwestują w rozwój własny i swojej rodziny.

 

Każda z nas ma wykształcenie i doświadczenie zdobyte

w Polsce i Wielkiej Brytanii w obszarach, za które odpowiadamy

w naszym Edukacyjnym Centrum Kreatywnego Rozwoju.

 

Oferujemy Ci nasz profesjonalizm, oddanie temu co robimy

i pełne zaangażowanie w realizowane projekty.

 

W naszej placówce znajdziecie wiele atrakcyjnych zajeć podczas których, można się nie tylko uczyć ale również świetnie bawić, co sprzyja dalszemu  rozwojowi. 

 

 

 

 

 

Zarząd Edu Owls Limited

Izabela Stachnik -  Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej, Dyrektor Administracyjny Edu Owls Limited, 

 

Wykształcenie: Master of Business and Admnistration (MBA), Magister Ekonomii, Marketing i Zarządzanie, Trener Grupowy, Witrażystka;

Doświadczenie w Anglii: Dyrektor Polish Suplementary School w Leicester; Accountig Clerk at Camrx w Coalville; 

Doświadczenie w Polsce: Regionalny Dyrektor Sprzedaży, właściciel Pracowni Witraży;

Sławomira Małgorzata Wiśniewska - Dyrektor Finansowy Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Nauczyciel języka polskiego przygotowująca uczniów do egzaminów GCES i A Level; Dyrektor Finansowy Edu Owls Limited,

  

Wykształcenie:  Bachelor Honours - Teaching, Rachunkowość i Zrządzanie Finansami, AAT Level 4 w South Leicestershire College

Doświadczenie w Anglii: Dyrektor Polish Suplementary School w Leicester; Nauczyciel klasy GCES; Leasehold Accounts Assistant at Butlin Property Services w Leicester 

Doświadczenie w Polsce:  Wykładowca na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Własna działalność gospodarcza

 

Nauczyciele i Asystenci

Karolina Wilk - Nauczyciel klasy "pierwszej"  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel języka polskiego w Polskiej Sobotniej Szkole Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 7 imienia Adama Mickiewicza w Kaliszu, nauczyciel języka angielskiego w Prywatnej Szkole Języków Obcych  „Forum” w Kaliszu.

 Justyna Pawlaczyk - Nauczyciel klasy przedszkolnej Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls Limited

Doświadczenie w Polsce: Pracownik administracji w Centrum Kultury i Sztuki, wolontariat w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym.

Urszula Sawicka - Asystent klasy przedszkolnej Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Pedagogiki - Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiw Olsztynie, Studia podyplomowe - Integracja Europejska i Współpraca Transgraniczna ( w tym nauczanie zintegrowane i metody aktywizacji w edukacji europejskiej) 

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls Limited

Doświadczenie w Polsce: Asystent Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury, Pracownik administracji w jednostach samorządowych,

 

 

 

Jolanta Kozak - Nauczyciel klasy zerowej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Filologii Polskiej (specjalność nauczycielska)  - Akademia Pomorska; Logopeda - (studia podyplomowe) - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel i Logopeda Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls Limited

Doświadczenie w PolscePrywatne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w charakterze nauczyciela i logopedy; praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych; praktyki logopedyczne w przedszkolu oraz w Centrum Integracji Sensorycznej

 

Marta Białostocka - Kokot - Nauczyciel Rezerwowy Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Filologii Polskiej - Uniwersytet Opolski, Podyplomowe Studium Bibliotekoznastwa i Informacji Naukowej

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, Bibliotekarz, wychowawca i animator w świetlicy środowiskowej, wolontariusz w Państwowym Domu Dziecka.

Ewa Targosińska - Nauczyciel Klasy Drugiej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls,

 

Wykształcenie: Magister Filologii Polskiej - Uniwerytet Śląski w Katowicach, Studia podyplomowe: Nauczanie języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych, gimnazialnych i liceum. Praktyki nauczycielskie z obcokrajowcami.

 

 

Konrad Knapik- Nauczyciel Historii Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls,


Wykształcenie: Licencjat Kulturoznastwa - Mediteraneistyka - kultura krajów śródziemnomorskich; Magister Historii - Uniwersytet Jagielloński

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Historii w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Adiunkt w Muzeum Niepołomickim


Magdalena Biskup- Instruktor zajęć plastycznych Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls,

 

Wykształcenie: Licencjat Zarządzania ze specjalizacja w reklamie - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Katowice; Wychowawca Placówek Wypoczynku dla Dzieci i Młodzieży.

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Języka Polskiego i Instruktor zajęć plastycznych w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls

Doświadczenie w Polsce: Pracownik Agencji Reklamowe, Sekretarka w Przedsiębiorstwie Handlowym


Marzena Barbara Nowak - Nauczyciel Kursu ESOL metodą Callana dla dorosłych w Edu Owls Limited,
 
Wykształcenie: Magister Filologii Angielskiej - Uniwersytet Slaski
Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel jezyka angielskiego metoda Callana w Edu Owls Limited
Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel akademicki jezyka angielskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim; Nauczyciel jezyka angielskiego metoda Callana w szkole jezykowej IDIOMA w Piotrkowie Trybunalskim
 

Anna Kociemba - Nauczyciel Kursu ESOL metodą Callana dla dorosłych w Edu Owls Limited,

 

WykształcenieMagister Dydaktyki Języków Obcych, specjalność filologia angielska - Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Humanistyczna Pułtusk. Studia podyplomowe w zakresie Tłumaczenie Dokumentów Unii Europejskiej.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel języka angielskiego metoda Callana w Edu Owls limited
Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel gimnazjalny  jezyka angielskiego. Lektor języka angielskiego w Prywatnej Szkole Języków Obcych OMNIBUS w Ostrowie Wielkopolskim.

Monika Drygalska - Nauczyciel Kursu ESOL metodą Callana dla dorosłych w Edu Owls Limited,


Wykształcenie: Magister Filologii Angielskiej - Uniwersytet Śląski

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel języka angielskiego metodą Callana w Edu Owls limited

Doświadczenie w Polsce: Lektor języka angielskiego w Szkole Języków Obcych FOCUS LINGUA w Sosnowcu

 


Aleksandra Frankowska - Psycholog w Polskiej Sobotniej Szkole Edu Owls Limited


Wykształcenie: Magister psychologii, specjalność: społeczna psychologia kliniczna - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; studia podyplomowe - diagnoza psychologiczna w obszarze klinicznym- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie.

Doświadczenie w Anglii: Psycholog w Polskiej Sobotniej Szkole Edu Owls Limited

Doświadczenie w Polsce: Psycholog w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ "Nowy Dworek"; psycholog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie; psycholog, konsultant infolinii dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc  w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"; Psychexpert Pracownia Psychologa - działalność gospodarcza; Psychexpert sp.z o.o. - Project Manager w w projekcie  Edu Candi - innowacyjna platforma z narzędziami wspomagającymi rozwój dziecka, warsztatami i propozycjami animacji czasu, oraz baza wiedzy z zakresu rozwoju i potrzeb dziecka dla rodziców i opiekunów dzieci; roczny staż zawodowy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.